RTCOG 2020

เข้ารับชม VDO Rerun

ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยกรอก Email และ Password ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้


กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ Ticket Code ให้คลิก " ลงทะเบียนรับ Ticket Code "