การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2564


กำหนดการประชุม

12-14 พฤษภาคม 2564
(คลิกที่ภาพเพื่อขยายข้อความ)การลงทะเบียน

ท่านสามารถลงทะเบียนได้เป็น 2 รูปแบบ

ปิดรับลงทะเบียนเนื่องด้วยสถานะการณ์ Covid-19 ชั่วคราว

Join Our Meeting Now!

ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยกรอก Ticket Code ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้ ก่อนเริ่มการประชุม 30 นาที


กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ Ticket Code ให้คลิก " ลงทะเบียนรับ Ticket Code "