การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2564


กำหนดการประชุม

14-17 ธันวาคม 2564
(คลิกที่ภาพเพื่อขยายข้อความ)

การลงทะเบียน

Virtual conference

อัตราค่าลงทะเบียน: ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ยุวสมาชิก (แพทยป์ระจำบ้าน) / แพทย์ใช้ทุน 2,000 บาท 2,500 บาท
สมาชิกสามัญ/สมาชิกวิสามัญ/Fellow 2,000 บาท 2,500 บาท
แพทยป์ระจำบ้านสาขาอื่น/พยาบาล/นักวิทยาศาสตร์ 2,000 บาท 2,500 บาท
ผู้ที่มิใช่สมาชิก 2,000 บาท 2,500 บาท

โปรดกรอกแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียน
   ไม่ต้องการใบเสร็จ        ต้องการให้ออกใบเสร็จตามที่อยู่นี้

Join Our Meeting Now!

ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยกรอก Ticket Code ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้ ก่อนเริ่มการประชุม 30 นาที


กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ Ticket Code ให้คลิก " ลงทะเบียนรับ Ticket Code "